>
สื่อสังคม

Soft skill หรือทักษะในการทำงาน ต้องมีอะไรบ้าง?

Soft Skill เป็นทักษะที่ไม่สามารถวัดผลได้ แต่จะเกิดขึ้นได้จากสะสมประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถประยุกต์อย่างกว้างขวาง ใช้ได้กับทุกสายงาน มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

Soft skill หรือทักษะในการทำงาน ต้องมีอะไรบ้าง?


Soft Skill เป็นทักษะที่ไม่สามารถวัดผลได้ แต่จะเกิดขึ้นได้จากสะสมประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถประยุกต์อย่างกว้างขวาง ใช้ได้กับทุกสายงาน มีอะไรบ้างไปดูกันเลย


  1. Flexibility หรือความสามารถในการปรับตัว

คือการปรับตัวให้ได้กับทุกสถานการณ์ และให้เข้าสภาพแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากตอนนี้เทคโนโลยีและการสื่อสารพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวทั้งด้านความคิด การทำงาน และการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก


  1. Teamwork

เพราะการทำงานร่วมกันในบริษัท จะต้องเจอกับคนหลากหลายประเภทและวัย และอาจมีรูปแบบการทำงานไม่เหมือนกัน ดังนั้นการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ก็จะสามารถทำให้งานออกมาดีเช่นกัน


  1. Time Management

เป็น Soft Skill ที่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่การบริหารเวลาเป็นอีก 1 ทักษะที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้เลย  การทำงานในยุคนี้ ควรจะวางแผนว่าใช้เวลาทำงานยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและตรงต่อเวลา


  1. Communication

การติดต่อสื่อสารได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำเสนองาน หรือแสดงความคิดเห็นต่อทีม  จะช่วยให้การทำงานน่าสนใจและราบรื่นมากขึ้นบทความนี้แบ่งปันโดย
Aom Chaiyajara
Sales & Marketing Coordinator